Vana maja renoveerimine ja remont – Mida arvestada?

Vana maja renoveerimine ja remont – Mida arvestada?

Olles küll enamus aja korterite renoveerimisega tegelenud on siiski iga teine töö viimasel ajal vana maja renoveerimine. Võiks öelda, et suurt vahet kahel  tööl polegi. Vana maja puhul on lihtsalt rohkem eriosasid ja konstruktsioone. Kortermajad on üldiselt mingis mõttes tüüpprojektid  ja ei ole väga palju üllatusi, vana maja renoveerimine on protsess, kus on tihti rohkem asju, mida ette ennustada ei saa. Samamoodi on vana maja puhul vaja panna rõhku rohkem konstruktsioonidele ja soojustusele.

Selliste tööde puhul oleme alati soovitanud Kliendil võtta, kas ehitusjärelvalve, teha projekt või soovitame Kliendil mõned korrad tööde käigus sõltumatu eksperdiga konsulteerida. See annab Kliendile kindluse, et saab endale tehniliselt korras ja kvaliteetse maja. Neid meetmeid ei ole alati vaja rakendada, aga enamjuhtudel on kasulik.

Vana maja renoveerimine on tihti nii laiaulatuslik ja üllatusterohke, et suurimaks probleemiks saavad lisatööd. Kui ei ole tehtud tööde teostamiseks projekti, siis on raske enne tööde teostamist selgeks teha kõiki pisinüansse. Meil on tihti tekkinud just sellest olukordi, et ei ole alguses suutnud kõiki pisinüansse täpsustada.

Näide: Olime leppinud kliendiga kokku, et saab teostatud meie poolt puitfassaadi renoveerimine. Tööde käigus, kui telling sai paigaldatud, panime tähele, et on vaja neli akent väljapoole tõsta. Keegi seda alguses ei märganud ja olime sunnitud tööde käigu selle eest lisaraha küsima. Toon siinkohal ka välja mõned pildid näitena kasutatud tööst.

Vana maja renoveerimine
vana maja renoveerimine vana maja renoveerimine 2
Kõige hullem on kui analoogsed probleemid ilmnevad tööde käigus ja jäävad ka kohe praktiliselt tööd segama. Need olukorrad nõuavad Kliendilt ja Ehitajalt kompromissialdist suhtumist ja kiiret reageerimist, et tähtaeg ei kannataks.

Vana maja renoveerimine on meile just alati olnud väljakutseks kalkulatsioonide tegemisel. Sel puhul ei saa arvestada , et on olemas mingi maja renoveerimise m2 hind, on olemas uue maja ehituse m2 hind tüüpprojektist tulenevalt, aga vana eramajaga see lihtne ei ole. Vana maja puhul on väga palju erinevaid detaile, mida tuleb tähele panna ja alati on erinevad Kliendid, kellel on erinevad soovid, et kui ulatuslikult üldse soovitakse töid teostada. Klient peaks enne tööde alustamist otsustama, kas ta soovib teha väga korraliku ja detailselt ilusa lahenduse või määrab rohkem üldpilt. See väljendub näiteks kõige paremini puitfassaadi puhul. N: Kas on soov katta lihtsalt fassaad laudisega või on vaja ka maja seinad ära rihtida? See on väga oluline küsimus eelarve töömahu aspektist.

Kõik need väljatoodud nüansid viitavad sellele, et vana maja renoveerimine nõuab kindlasti pädevat ehitajat, kes on tööde ja olukordadega ennem kokku puutunud. Meil on selles vallas pikk kogemus ja saame Teile mitmeid oma objekte tutvustada.

MTR nr: EEH009399 – ehitamine | © Copyright 2018 NC Partnerid

Küsige pakkumist ja saate 5% soodustust!

Vastame teile esimesel võimalusel.